מסמך משפטי: T-S 10J7.7

מסמך משפטי T-S 10J7.7

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Record of testimony regarding a settlement according to which a debt is to be repaid in six monthly installments, concluded under the authority of Mevorakh b. Saadya, in Alexandria. Dated by Goitein to ca. 1075. This is before Mevorakh's first term as head of the Jews, which began ca. 1078. It further evidences his ties with Alexandria well before his political exile there later on, as ousted head of the Jews and Nagid, ca. 1082 (Mark Cohen) (Information from Goitein's index cards) Nice Arabic script for few lines on verso.

T-S 10J7.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בש רח
 2. יקול [[תאבת]] //יכין// בן אברהם //הנודע תאבת// אלצבאג אני חצרת
 3. בחצרה מרנו ורבנו מבורך החבר המעולה
 4. אלוף הבינות חכם הישיבה סנהדרא רבא
 5. ברב סעדיה //תנצבה// [[נוחו עדן מע]] //פחצר מר// מבשר בר שלמה
 6. אלמערוף באבו טיב אלצירפי ו/מ/שלמה בר
 7. אברהם אלמערוף באבו אלבשר אלבזאז וגרי
 8. בינהם פי חצרה אדונינו החבר כ. .
 9. עטים מן מטאלבה אבו אלבשר לאבו טיב
 10. אלי אן אסתקר אלחאל בינהם אלי אן אכד מר שלמ[ה
 11. מן אבו אלטיב תלתה דנ וקרר עליה
 12. באן ידפע פי כל שהר נצף דינ לאבו אלבשר
 13. מהמא אקאם באלאסכנדריה פאמרני
 14. אדונינו [[ ]] החבר באן אקנית מן מרב
 15. שלמה בר אברהם אנה קד קבל עלי נפסה
 16. מהמא אקאם מבשר בר שלמה באלאסכנ (!)
 17. הדא אלתקריר ואקניתמן מבשר אנה לא

Right margin, perpendicular line.

 1. ידאפע כל שהר בקסטה ורציא גמיעא בדלך וכאן דלך פי יום אל שני

תרגום

T-S 10J7.7 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J7.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.