טקסט ספרותי: T-S 10J7.19

טקסט ספרותי T-S 10J7.19

תגים

תיאור

End of a dirge for a woman who had died a month earlier. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J7.19 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. תקיף תרצה נפש הגביר[ה
  2. המנורה הטהורה הכשרה
  3. הזכה המהולל שהיום שלום
  4. חודש לפטירתה כזבח ועולה
  5. ונשמתה בגן עדן תהא
  6. תנחם

תרגום

T-S 10J7.19 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10J7.19: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.