מסמך משפטי: AIU VII.D.28

מסמך משפטי AIU VII.D.28

תגים

תיאור

Ketubba dated 1821/2 CE (5582) from Cairo, for Eliyyahu Amaryo b. Yaʿaqov. The total of the ketubba is 750 esedi gurush.