מסמך משפטי: AIU VII.D.10

מסמך משפטי AIU VII.D.10

תגים

תיאור

Legal document of betrothal for Yiṣḥaq ha-Levi and Esther bt. David ha-Kohen, listing the conditions and sums owed. Appears to be dated 22 August 1828 (12 Elul 5400+188).