מכתב: AIU VII.E.165

מכתב AIU VII.E.165

תגים

תיאור

Letter fragment to a certain ḥaver ("... ba-sanhedrin gedolah...") describing the writer's financial distress. He also provides a recommendation for the bearer of the letter, who is in still greater distress from the capitation tax and is intending to travel to al-Shām and needs help. There is a postscript implying that the recipient or someone in his family is sick or in distress and conveying the writer's worry.

AIU VII.E.165 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. ] תורה בר הדרת יקרת
 2. החבר] בסנהדרין גדולה החכם והנבון
 3. ] זלהה אנה לה אליום פי אלבלאד
 4. ] פסיקה ולא פי רסם מן אלציבור
 5. ] . ה אלפנא ואלגלא כאן ודין ישתהי
 6. ] ג דראהם ואלסכר ברבע אלוקיה
 7. ]ביע ולא ארהן כלה חתי לאן
 8. ] . בית כבארהם וצגארהם וליס
 9. ] בן משה יזכר ב[טו]ב וחאמל כתאבי
 10. ]צרייה מנכסרה כארג ען אלגזייה
 11. ]ת שהור והו יתדאין וינפק ויתכל אן
 12. ] . . . . . והו מעוול עלי אלספר אלי אלשאם

תרגום

AIU VII.E.165 verso

verso

Verso

 1. ] קאל כי תראה ערום וכסיתו
 2. בח]ק דין ישראל עליך ובחק אלתרבייה
 3. ] . ה // . . . . . ... מע אבי אל . . . ולדי פהו ואצל
 4. ] . סלעתה וייי ישלמך טובה תחת
 5. ] . ל . . ל . . ותקף מעה ותספ . . 
 6. ] . יגדל לעד אמן סלה
 7. ] ואנת תעלם א . . דלך יא
 8. ]חדי וקלבי עליה כאיף ב[א]לדי
 9. ] בנעימהא יטמן עיש
 10. ] . . . . חסאב אלדין יש . . . .
 11. ] . ר עז[ב]ני כוחי ואור עיני
 12. ] מן קולך ולא מן קול . .
 13. ] . . . . . . .