מכתב: AIU VII.E.149

מכתב AIU VII.E.149

תגים

תיאור

Letter from a father, probably in Fustat, to his son Isḥāq b. Saʿīd, probably in the Rīf. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 14th century. The handwriting is exceedingly similar to, if not identical with, that of the clerk of Yehoshua Maimonides. The writer has heard that Isḥāq has had a relapse: "You have fallen ill with the same illness that you had in Fustat." The writer is in distress from this news and wants Isḥāq to return to his family immediately, and they will take him to see the physicians (al-ḥukamāʾ). If it were not for their own frailty (wa-lawlā anā qalīl al-[nahḍa or equivalent]), they would come in person to fetch him. It ends, "[Come] immediately. Do not be reckless with your life." ASE.

AIU VII.E.149 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. שלום שלום לרחוק
 2. אלי חצרה אלולד אלעזיז אלמופק אלסעיד אטאל אללה
 3. בקאה וחרסה ותולאה ומן אלסעד ואלתופיק לא
 4. אכלאה ואלדי אעלמך בה יא ולדי יא אסחאק ואן בלגני
 5. אן חצל לך אלמרץ אלדי חצל לך פי מצר ומן חית סמעת
 6. לא תסאל מא אנא פיה וסאעה [ו]ק[ופ]ך עלי הדא אלכתאב
 7. תקום תגי מן כל בד וסבב ע . [
 8. ונודיך ללחכמא [[ומהמא]] וצ . [
 9. מן אלריף ולולא אנא קליל אל[
 10. קמת גית אנא אכדתך [
 11. תקעד בעד אלסלאם עליך ועלי . [
 12. ועלי אהל ביתה ועלי כל מן יס[אל ענא
 13. ומן כל בד לא תתהאון פי רוחך [

תרגום

AIU VII.E.149 verso

verso

Verso - address

 1. ] . לד אלשיך אסחאק בן אלש סעיד