טקסט ספרותי: T-S NS 135.3b

טקסט ספרותי T-S NS 135.3b

תגים

תיאור

Elegy by Yedutun ha-Levi for his father Abu Sahl Levi, ed. Elizur.