מסמך משפטי: JRL Gaster heb. ms 1861/2

מסמך משפטי JRL Gaster heb. ms 1861/2

תגים

תיאור

Left side of a page of legal queries in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi (found by Amir Ashur).