מכתב: JRL Series L 205

מכתב JRL Series L 205

תגים

תיאור

Late letter in Judaeo-Arabic, from David b. Na'im to his brother Moshe b. Na'im. Same writer as in AIU VII.E.26.

JRL Series L 205 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Series L 205 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series L 205: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0