מכתב: JRL Series L 192

מכתב JRL Series L 192

תגים

תיאור

Letter from Avraham ha-Levi, in Damietta (קפוטקיא), to Karo y Frances & Company, in Cairo/Fustat. Mainly in Judaeo-Arabic. Dated: Tuesday, 25 Ḥeshvan 5569 AM, which is 1808 CE. Mentions people such as ʿUmar Serada(?), Ḥasan Abū l-Faḍl, Aḥmad Shaltūt, Yisrael ha-Levi, Saʿd Pinto, Avraham ha-Levi Skandari, and Avraham Maymūn. Also mentions 4 French ships.

JRL Series L 192 1+2 / 2 leaves conjoined, recto

1+2 / 2 leaves conjoined, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Series L 192 1+2 / 2 leaves conjoined, verso

1+2 / 2 leaves conjoined, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series L 192: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0