רשימה או טבלה: JRL Series L 165

רשימה או טבלה JRL Series L 165

תגים

תיאור

Probably accounts. The year 1733/4 (5493) is mentioned.

JRL Series L 165 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Series L 165 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series L 165: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0