רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 6J2.28 + T-S 10J5.18

מסמך משפטי T-S 6J2.28 + T-S 10J5.18
 1. ציטוט
  Gershon Weiss, "Documents Written by Hillel ben Eli: A Study in the Diplomatics of the Cairo Geniza Documents (MA Thesis)" (PhD diss., n.p., 1967).
  כולל מהדורה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition