מכתב: JRL Series L 130

מכתב JRL Series L 130

תגים

תיאור

Possibly a letter; late, in Hebrew.

JRL Series L 130 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Series L 130 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series L 130: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0