סמי ספרותי: JRL Series L 77

סמי ספרותי JRL Series L 77

תגים

תיאור

Renderings of modern amulets.

JRL Series L 77 1 / 3 leaves, recto

1 / 3 leaves, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Series L 77 1 / 3 leaves, verso

1 / 3 leaves, verso

JRL Series L 77 2 / 3 leaves, recto

2 / 3 leaves, recto

JRL Series L 77 2 / 3 leaves, verso

2 / 3 leaves, verso

JRL Series L 77 3 / 3 leaves, recto

3 / 3 leaves, recto

JRL Series L 77 3 / 3 leaves, verso

3 / 3 leaves, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series L 77: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0