רשימה או טבלה: JRL Series L 58

רשימה או טבלה JRL Series L 58

תגים

תיאור

Fragment of a beautifully illuminated calendar (?).

JRL Series L 58 1 / 2 leaves, recto

1 / 2 leaves, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Series L 58 1 / 2 leaves, verso

1 / 2 leaves, verso

JRL Series L 58 2 / 2 leaves, recto

2 / 2 leaves, recto

JRL Series L 58 2 / 2 leaves, verso

2 / 2 leaves, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series L 58: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0