רשימה או טבלה: JRL Series L 30

רשימה או טבלה JRL Series L 30

תגים

תיאור

Fragment of a calendar.

JRL Series L 30 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Series L 30 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series L 30: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0