מסמך משפטי: JRL Series L 20

מסמך משפטי JRL Series L 20

תגים

תיאור

Legal document dated 1760 CE (Tammuz 5520).

JRL Series L 20 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Series L 20 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series L 20: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0