מכתב: JRL Series L 3

מכתב JRL Series L 3

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic, perhaps dated 1819 CE (579).

JRL Series L 3 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Series L 3 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series L 3: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0