מסמך שלטוני: PUL Garrett Additional 20.xx

מסמך שלטוני PUL Garrett Additional 20.xx

תגים

תיאור

Account, fiscal, probably Fatimid, with amounts listed in dinars and dirhams. Current folio number unclear; item 15 in DPUL.