מסמך שלטוני: PUL Garrett Additional 20.10

מסמך שלטוני PUL Garrett Additional 20.10

תגים

תיאור

Tax receipt, Fatimid, possibly for the year 414? 11.5 x 10.5. NB: There is a discrepancy between the numbering of the manuscripts and the photos; this is item 11 in DPUL.

PUL Garrett Additional 20.10 00000001.tif

00000001.tif

תיעתוק

תרגום

PUL Garrett Additional 20.10 00000002.tif

00000002.tif
תנאי היתר שימוש בתצלום