מסמך שלטוני: PUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.20 (Michaelides 20b)

מסמך שלטוני PUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.20 (Michaelides 20b)

תגים

תיאור

Petition, possibly Mamluk.