מסמך משפטי: PUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.2 (Michaelides 2)

מסמך משפטי PUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.2 (Michaelides 2)

תגים

תיאור

Legal document. Iqrār (deed of acknowledgment), written in Cairo, dated 811 H. (?) [1408].