מכתב: Geneva 121

מכתב Geneva 121

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic, probably from Damīra or Tinnīs to Fustat. Mercantile. The writer reports on the vicissitudes of purchasing flax and cotton in Damīra, Damietta, and Sunbāṭ. The writer has been unable to hire a boat in Damīra, but wishes to return to Fustat as soon as he is able to do so. He asks the addressee to send three thiyāb to Fustat for him along with the thawb that the addressee bought in Caesarea. On verso he gives updates on various associates and rivals including Ibn Saḥqūn, who received lashes (this name appears also in ENA NS 77.372 (PGPID 4554), perhaps a diminutive of Isḥāq). The sender refers to himself as the "brother" of the addressee and also asks him to convey greetings to "the father" Ḥemdat ha-Yeshiva, as well as to "the bothers" and Bū Saʿīd.

Geneva 121 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).

Recto

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 2. מא אנא עליה מן אלוחשה ואלשוק אלי חצרתה
 3. אלמחרוסה ועצם אלארתיאח ואלתאסף
 4. עלי מא יפות מן משאהדתה אסאל אללה
 5. תבארך ותעאלי אן ימן בקרב גמע
 6. אלשמל עלי אפצל אלאמאל וכן יהי רצון
 7. מעלמה אדאם אללה תמכינה אני
 8. עיית בדמירה אכר אלעיד ואללה
 9. תבארך ותעאלי //יעלם// כיף כאן עיידי גמ[
 10. לוחשתי מנכם פיאליתני לא כנת
 11. דכלת דמיאט ואמא אני בעד אלעיד
 12. סאפרת מן דמירה אלי מניה שהא
 13. וכאן עלי אני אשתרי יסיר מן אלקטן
 14. ואכזנת ואמצי אלי סנבאט אשד כתאן
 15. פאשתכלת פי אלקטן ואשתרית מנה
 16. מית קנטאר פי גמעה ואחדה ומא גית
 17. אלי דמירה אלי פי טלב מרכב ואיצא
 18. שרא חצר ואנא אן שאללה טאלע אלי
 19. מצר עלי אלקטן ובטלת שד אלכתאן
 20. אלי בעד רמצאן אן שאללה בסעאדתך
 21. וליס ביעיקני גיר אלמרכב מא באקדר
 22. עליה ערפתה דלך יאמולאי אשתהי
 23. מן תפצלך עלי אכוך תנפד אלתלאת
 24. תיאב אלמנגוזה אלי מצר ובאללה עליך
 25. אי דרהם אן כסרתה עליהא למן יחמלהא
 26. ערפני בה ואיצא אלתוב אלדי אשתרתה
 27. חצרתך פי אלקיסאריה יכון צחבתך אן

תרגום

Geneva 121 verso

verso

Verso

 1. והו עתבאן עלי חצרתך בחית אנה אנפד
 2. אלי אלשיך בו סעיד אדאם אללה עזה ישתרי
 3. לה בדינאר חואיג ללבית פדכר פי כתאבה
 4. אן מא מעה שי פקאל לה תמצי אלי מולאי
 5. אלשיך אלאגל בו מנצור תאכד לי מנה דינאר
 6. קרץ פדכר אנה גא אלי חצרתך וטלב דינאר
 7. ולם תדפע לה שי וקד כאן אעתקאדה אן לו
 8. טלב מנך מא טלב דפעת לה ערפתה דלך
 9. מע מא אני ואמונת שמים בצט אלעדר
 10. וקלת מא האדא צחיח ומא דכר האדא
 11. אלא אדלאל אן עלי חצרתה ואמא נובה
 12. בן סחקון פלא תסאל יא מולאי מא טרא עליה
 13. מן אלחרם וגיר אלחרם ואלתלויח יגני ען
 14. אלתצריח ומא אלחדית מתל אלנצר ובעד דא
 15. גמיעה צרבה מלקות וכתב עליה שטאר
 16. אנה לא ירגע ידכר בתי דינין פאסאל
 17. אלכאלק עז וגל יכרב בית מן יריד לכם סו
 18. אנא אקבל עייניה ואכצה באגל סלאם ולמן
 19. תחוטה ענאיתה ואסאלה יקבל עני יד חצרה
 20. מולאי אלאגל אלואלד חמדאת הישיבה אדאם
 21. אללה תמכינהא ויערפהא זאיד אשתיאקי אלי
 22. חצרתהא וכדלך מואליה אלאכוה וכדלך
 23. יקבל עני עיני מולאי אלשיך אלאגל בו סע[יד
 24. אדאם אללה סעאדתה ויערפה זאיד אשתיאקי
 25. אלי חצרתה וכדלך גמיע אלאצדקא יא מולאי
 26. איש מא כסרת עלי אלמעגר אלאסוד ערפני
 27. בה וכדלך אן קדרת חצרתה עלי אנפאד
 28. דאך אלשוי אלי תניס ישתרי אלדי טלבוה
 29. מן גיר אן יכון עלי חצרתהא פי דלך משקה
 30. ושלום הדרתך נצח סלה