רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: NLI 577.2/24

מסמך שלטוני NLI 577.2/24
  1. ציטוט
    Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
    למהדורה ראה
    • doc. 14