מכתב: F 1908.44Z

מכתב F 1908.44Z

תגים

תיאור

Informal note from the cantor Abū Sahl Levi to his son Moshe b. Levi ha-Levi (identification based on handwriting and typical content). In Judaeo-Arabic. Dating: Prior to 1211 CE. The writer gives repeated assurances that Moshe's brother Abū l-Ḥasan (Yedutun) is doing well. Abū l-Ḥasan even asked to write this letter in his own hand, but the writer feared this would tax him and make him weak. Abū l-Ḥasan is administering his own medicine. Another note on the same topic: ENA NS 32.14, in which the recipient is identified as Moshe and Abū l-Ḥasan is identified his brother. ASE.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).

Recto:

 1. בש[ ]
 2. [ ] אללה תעאלא
 3. לא יכליני מנ נצר אלולד
 4. אלמבארך ריבי(?) משה ואן
 5. יגמע אלשמל קריב ברזק
 6. ועאפיה אמן וכן יהי
 7. רצן(!) ואן מן פצל אללה
 8. ומא עודנא מן חסן
 9. אלגמיל אן אלשיך אבו
 10. אלחסן פי חאל אלסלאמה
 11. ואלעאפיה מן פצל אללה
 12. יתברך שמו ולא תשגל
 13. קלבך והו טלב אן יכתב
 14. לך אלכתאב בידה ואמא
 15. כשית אן אן(!) יפתכר
 16. פיוצעף ולא תשגל
 17. קלבך מן גהתה בתה
 18. והו פי עאפיה בכל
 19. נעמה והו ביסקי נפסה
 20. אלוצפה ותפצל אל
 21. וציה בנפסך ואללה מ[א]
 22. כרגת אלא וקלבנא
 23. [ ] מן גהת
 24. נפסך ובאללה מא
 25. אחתאג אוציך פי
 26. אלוציה ובנפסך
 27. ושלום

תרגום