רשימה או טבלה: F 1908.44R

רשימה או טבלה F 1908.44R

תגים

תיאור

Mercantile accounts in Judaeo-Arabic. Hand of ʿArūs b. Yosef? Mentioning people such as Abū Zikrī, Abū Yūsuf, and Barhūn, and commodities such as pepper and cinnamon.