רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 18J5.10a + T-S 10J27.6 + T-S 18J5.10b + T-S AS 115.22

מסמך משפטי T-S 18J5.10a + T-S 10J27.6 + T-S 18J5.10b + T-S AS 115.22
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  Judith Olszowy-Schlanger, Karaite Marriage Contracts from the Cairo Geniza (Boston: Brill, 1997).
  למהדורה, תרגום, דיון ראה
  • no. 5
 4. ציטוט
  Avi Shmidman, The Completion of an Ancient Karaite Betrothal Contract (n.p., 2006).
  למהדורה, דיון ראה
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition