מסמך משפטי: ENA NS 35.17

מסמך משפטי ENA NS 35.17

תגים

תיאור

Verso (original use): Legal document in Arabic script. Small fragment from near the bottom. Dated: 41[.] AH, corresponding to the range 1019–29 CE. Mentions a power of attorney (wakāla) and that this document was drawn up in triplicate. Portions of ~5 witness statements are preserved, including one from Mufarraj b. Faraj.

ENA NS 35.17 2

2

תיעתוק

תרגום

ENA NS 35.17 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 35.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain