רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 10J27.3.2

מסמך משפטי T-S 10J27.3.2
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה