רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J24.9

מכתב T-S 10J24.9
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition