מכתב: T-S 10J24.7 + T-S 10J29.4

מכתב T-S 10J24.7 + T-S 10J29.4

תגים

תיאור

Letter from the office of the Gaʾon Sar Shalom b. Moshe ha-Levi (in office ca. 1176–95) to a certain community. Mainly in Judaeo-Arabic. Written by Mevorakh b. Natan, with the signature of the Gaʾon at the bottom. Dated: Iyyar 1497 Seleucid, which is 1186 CE. Concerning two teachers, saying that both of them would continue to receive "ṣibbur" (pledges for public charity), but that one of them was permitted to act as a teacher and as a slaughterer, while the other was only entitled to receive fees for writing marriage and divorce contracts and other legal documents, and for performing circumcisions. Lines 1–6 can be found on T-S 10J 29.4, lines 7–16 on T-S 10J 24.7. (Information from Mediterranean Society, II, p. 122, and from Goitein's index cards.)

T-S 10J29.4 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. תורה המקודש ותעלים אולאדכם אלתורה וקצא גמיע כדמכם ואסבאבכם
 2. ודלך בעד מא אחצרנאה וגעלנא מן פאתשה בין ידינא פי שחיטת חולין
 3. פאמא גמיע אלכתובות ואלגטים ואלשטרות עלי פנונ[ה]א פאן אלאמר פ[י]הא
 4. ופי אלכתאנאת מרדוד אלי ולד אלחבר אלמדכור וקד אחזק. [
 5. מדכור מא כרג ען דלך מן מנאפעכם מן צבור ופסיקה וגיר דלך ויגב
 6. עליכם ברוכים תהיו מכאדמה אלח[ . . ] אלמ[ . . . . ] . . אדה ומסאעדה עלי
 7. דפע אמרנה וליס לאחד מן אלחזנין ואלמלמדים אלתני[ן
 8. כדמה אלמעדוקה(!) בה ומן תעדא עליה או קצד מצאר[ר
 9. ואלמקאצצין לה עלי פעלה ואללה תעאלי קד חאטא גמאעה כרימה מתלה[א[
 10. והם בינהם מתל דלך וייי צבאות יגן עליהם וישכן שלום באהליהם
 11. ויברך במעשה ידיהם ואל יסיר צלם מעליהם ושלומם יגדל לעד
 12. עזרת מעוז לא תעוי אייר אתפז
 13. מכאדמתהם ואדא פי מא אהלנאה לה כארגא ען מא יכץ גמיע דלך
 14. מלאה והו צחיח
 15. שר שלום הלוי גאון יעקב ביר משה
 16. הלוי גאון יעק[ב] נין הגאונים זקל

תרגום

T-S 10J24.7 1r

1r

T-S 10J29.4 1v

1v

T-S 10J24.7 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J24.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 10J29.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.