סמי ספרותי: T-S 10J22.6

סמי ספרותי T-S 10J22.6

תגים

תיאור

Astrological instructions for a doctor regarding how to know the illness of a patient by using the constellation of the stars at the time of the visit. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J22.6 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. הדא חסאב אלסאעאת אלז ואסאמיהא . .
 3. אולהא חמה והו אלשמס אדא גאך אלסאיל
 4. פי סאעה אלשמס פהו סעוד אן אוסיל ען
 5. מריץ פאעלם אן מרצה חמי וחר וכרב
 6. עלי פואדה אעלם אן בה סחר או שי מן אל
 7. גנון או נצירה יברא אן שא אללה       ואן
 8. סאילת ען חאגה פאעלם אנך סאילת ען
 9. סלטאן או אנסאן שריף עליה מאל או
 10. גראמה או מאל מדפון והו אנסאן יציב מנה
 11. כיר פאן כאנת מרה [[פהי תריד]] פהי תריד
 12. דוא אלחבל או פי תזויג ותסאל ען סרקה
 13. וען גאיב והדא נעת אלשמס >
 14. אדא גאך סאיל פי סאעה אלזוהרה פאנה
 15. סעוד יסאלך ען אמראה מריצה פאן
 16. מרצהא מן סהר ווגע אלפואד וצדאע
 17. אלראס וריא תואבע אלנסא והי תריד
 18. תטרח מא פי בטנהא מן אלזנא והי תשכו
 19. כלותיהא ובהא ברודה והי שדידה אל
 20. גולמה ואנה יקאל עליהא ותחסד ויוכל לחמהא

תרגום

T-S 10J22.6 2r

2r

T-S 10J22.6 2v

2v

T-S 10J22.6 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J22.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.