טקסט ספרותי: T-S 10J22.5

טקסט ספרותי T-S 10J22.5

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Poem of praise for a scholar visiting Alexandria, and for an Avraham, possibly the scholar himself. Written by his brother, Hananel. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J22.5 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. פז[מ]
 2. מ[ . ] . איש חכם ונבון אגיד והוא הרב שמו
 3. איש מצליח ואיש תחכמון כי ייי אלהיו עמו
 4. וחכמה מלא כרמון ומשרת אלהיו על שכמו
 5. בבואו בשלום לנא אמון ושמחו בו כלל עמו
 6. יפרוש עליו סוכת שלומו אל בורא קצות הארץ
 7. פזמ
 8. שבח אחיו השר חננאל אגיד היום בין קהלי
 9. איש שר וגדול אמת ואל חשובי אהובי ואצילי
 10. יזכהו לחופתו קא ונשיר לפניו כפי יכלי
 11. לשם ולתהלה בישראל יחי עוד כל ימי הארץ
 12. פזמ
 13. האל כל משאלתיך ימלא אברהם בר ציון
 14. וגדול יהיה כבוד ביתיך וישלח עזרך מציון
 15. ויבלו בשלום ימותיך ונען לך שר בטוב הגיון
 16. ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ
 17. פזמ
 18. בחייכם ובימיכם ישקיף אל רד במעוני

תרגום

T-S 10J22.5 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J22.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.