רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: T-S 10J22.2

טקסט ספרותי T-S 10J22.2
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition