מכתב: T-S 10J19.13

מכתב T-S 10J19.13

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Note in which the writer apologises to the parnas for acting without consulting him. The parnas had promised to come immediately but instead Salāma came. The writer should not have met Salāma without consulting the parnas. Now the writer hopes the parnas will approve of his decision. Complete note. Excellent script. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J19.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

T-S 10J19.13 1v

1v
  1. אועדני מולאי אלפרנאס אדאם אללה עזה מן יום
  2. אלסבת אנהו יתפצל עלי באלמגי פי אלחאל מא
  3. ריתה מע מא אן מא עדמת תפצלה אללה תעאלה
  4. לא אעדמני בקאך וקד אתצל בי מגי סלאמה ושתהית
  5. אלא אגתמאע בך ומא אקדר אגתמע בה אלי אן
  6. תאכר ראיך פי מא אפעל והאדה מא יצח אן
  7. יכון פי אלסבת ואנא אעדרך למא עליך מן אלאשגאל
  8. אללה תעאלה יתיבך ואנא אסלך אן תעמלה דלך מע
  9. גמלה מא לך מן אלתפצל אן שאללה
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10J19.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.