מסמך משפטי: T-S AS 155.207

מסמך משפטי T-S AS 155.207

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Autograph responsum by Moses Maimonides. (Information from CUDL)

T-S AS 155.207 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 155.207 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 155.207: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.