רשימה או טבלה: Moss. I,106.2

רשימה או טבלה Moss. I,106.2

תגים

תיאור

Inventory of books. Only 8 books listed. Not edited by Allony. (Information in part from CUDL)

Moss. I,106.2 1r

1r

תיעתוק

תרגום

Moss. I,106.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. I,106.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.