רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS J103 + T-S 10J17.6

מכתב T-S NS J103 + T-S 10J17.6
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition