רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: CUL Or.1080 J7

מסמך משפטי CUL Or.1080 J7
  1. ציטוט
    Elinoar Bareket, Jews of Egypt 1007-1055‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1995).
    למהדורה, דיון ראה
    • doc. 91