רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S AS 177.591

מסמך משפטי T-S AS 177.591
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
    כולל digital translation