מסמך משפטי: Stras. 4062/26

מסמך משפטי Stras. 4062/26

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Formularies for marriage-related legal documents (get, halitzah, yibbum). ASE.