מסמך משפטי: Sassoon 537

מסמך משפטי Sassoon 537

תגים

תיאור

No Image. Description from FGP: A bill of partnership between Avraham b. Moshe known as al-Marjani, and Hillel al-Attar b. Avraham known as al-Fuqa'a. AA