מכתב: T-S 10J17.17

מכתב T-S 10J17.17

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Letter with a special request from the addressee to report about his illness. [An assumption that he was ill after not having heard from him for longer than usual]. VMR (Information from Mediterranean Society, V, pp. 103, 109-110, 535, 536)

T-S 10J17.17 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. קד עלם אללה תעאלי מא [כא]ן
 3. עליה מן אלוחשה ליקירינו
 4. ואהובינו אלשיך אבו אלחסן יעזריהו
 5. קדושינו על דבר כבוד שמו
 6. ומא מנענא אן נכתב אלי חצרתה
 7. רקעה אלא כוננא ננפד נסאל
 8. ענה צחבה כל מן ירד מן ענדנא
 9. ולם יצלנא מנה גואב חתי ולא
 10. רקעה ולמא שערנא אליום במרצה
 11. אשתגלת קלובנא בה כתיר אללה
 12. יכפינא פיה אלאסוא ולא יוחשנא
 13. מנה וצור ישעינו יסוככינו בסוכת
 14. שלומותיו נצח רקעתה לא
 15. יקטעהא ענא ושלום

תרגום

T-S 10J17.17 1v

1v

Verso.

] אבו אלחסן

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J17.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.