מכתב: JRL SERIES B 7846

מכתב JRL SERIES B 7846

תגים

תיאור

Letter fragment addressed to Nahray b. Nissim. In Judaeo-Arabic. Little of the substance remains unless there is a join.

JRL SERIES B 7846 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 7846 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 7846: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0