מכתב: T-S 10J17.15

מכתב T-S 10J17.15

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Letter fragment probably from ʿEli b. Hillel to his brother-in-law Ḥalfon b. Menashshe (identification is tentative, based on comparison with T-S 13J19.5). In Judaeo-Arabic. Mentions an item of iron and two rings. The writer is preoccupied on account of the illness of the addressee's wife and has taken a vow to fast. If the identifications are correct, the sick woman is probably his sister (Ḥalfon's wife) Sitt al-Fakhr. VMR. ASE.

T-S 10J17.15 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. וא [
 2. אסתקר ב[
 3. אלי יום אלאתנין אלדי הו א[
 4. אלחדידה ואלחלקתין ענ . [
 5. תצדק פלמא וצלת לם [
 6. שי והדא ואללה אלעט[ים
 7. אן תמצי פי הדה אליל [
 8. ותעלמהא אנני חלפת [
 9. לא אפטרת אי א . [
 10. תפצלת ואופת פ[
 11. אלחדידה במחצ[
 12. ואן בקי לי שי פעלי [

Right margin, perpendicular lines.

 1. ]אר אלגואב סרעה חצרתה מכצוצה באגל סלאם וקלבי שהד
 2. ] עליה משגול בה בסבב מרץ מן ענדה אללה תעאלי יכפיה ויכפינא

תרגום

T-S 10J17.15 1v

1v

Verso.

 1. פיה מא אחאדרה [
 2. אלל פדאך אנא [
 3. ותחשימהא פ . [
 4. צברת ומא אטן [
 5. שלומו יגדל לעד
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J17.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.