מסמך משפטי: JRL SERIES B 7588

מסמך משפטי JRL SERIES B 7588

תגים

תיאור

Legal fragment. In Hebrew. A release. Dating: Probably ca. 16th century, based on the hand. Mentions Yosef.

JRL SERIES B 7588 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 7588 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 7588: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0