מכתב: T-S 10J17.14

מכתב T-S 10J17.14

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Rhymed opening of letter to "the honorable Gaon, our teacher and leader." Excellent script, large space between the lines. JP

T-S 10J17.14 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . ] מתריזות
 2. . ]מכל מלאכות נמבזות עם
 3. . . לות נגרזות ואויבים לבזות
 4. תי . לבותם רגזות וכל
 5. העליצות והל . ליסות והעליזות
 6. תהיינה מכרכרות ומפזזות
 7. ומובלות מכל מחוזות לשקוד
 8. על ספים ומזוזות וכל בשורות
 9. לחזות אשר בכל המקרא
 10. נרמזות כולמו לכגק מ
 11. ור שמחת הלב פאר כל שלוחי
 12. הציבורים הלל החזן הגדול

Right margin, diagonal lines.

ואנא סאיר א . . . | ערפתה דלך ושלום | כץ נפסה קראת באלסלם | . . . . י ולדה אחיאה | אלסלם ואלשיך בו | עלי צחבה | וגמע . | ] . . [ . . ] . . [ . . ]

תרגום

T-S 10J17.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J17.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.