מסמך משפטי: JRL SERIES B 7005

מסמך משפטי JRL SERIES B 7005

תגים

תיאור

Bill of sale for a female slave, probably a draft. In Judaeo-Arabic. Al-Rayyis Abū Saʿd Seʿadya sells a Nubian female slave ([...]da) and her daughter (Shamīma?) and her son (Rayḥān?) to R. Eliyya b. Ṣadaqa known as Ibn Ḥiyya(?) for [...] dinars with 'ṣarf of 40.'

JRL SERIES B 7005 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 7005 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 7005: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0