טקסט ספרותי: T-S 10J17.13

טקסט ספרותי T-S 10J17.13

תגים

תיאור

Recto: Poem. Long Hebrew poem, congratulating Shelomo on being elevated, like a second Yosef, from prison to the rank of the "Deputy of the king" and "scribe" (משנה וסופר). He used his position to feed the poor and to do other works of mercy. Verso: Bible translation of Proverbs 1:4-7. (Information from S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:353, 604, and CUDL) VMR

T-S 10J17.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. יצוה אל לברכתו ונעמו לשרינו גבירנו שלמה
 2. אשר נבחר ולוקח לגדולה וצור משנה נתנהו וש .
 3. להתיצב מול מלכים לא חשוכים בחכמתו ושב טעמו ונאמ[ו
 4. ומבית האסורים רץ למלכות כסר קצף אלהינו וזעמו
 5. כבן פרת בעת הורץ והובא כבא עתו ולמלכות הקימו
 6. וכן השר אדוננו שלמה עלי כל שר אלהינו הרימו
 7. וצץ אורו כאור שמש בצאתו להאיר על פני תבל תחומו
 8. כמו אילן אשר גדל [[בגבהו]] //והגיע עדי שחק בעצמו// צמח והשריש //למעלה נע וגדלת עצומו//
 9. ודב[ . . . . . . ] כי צפון ודרום . ריח מור בנקיותו ותומו
 10. כליל יופי מלא חכמה ובינה וכל סתום וצפון לא צממו
 11. אזי לכן יראוהו אנשים הדר ויקר עלי פניו וצלמו
 12. והחכמה מצויה על לשונו והיא עסקו בכל לילו ויומו
 13. ובה חשק ודבק מנעוריו והיא אצלו כמו אחות // כאחות שלו אמן//
 14. ידידי וחבירי הראיתם כשרינו פאר דורו ועמו
 15. לפי שכלו יהלל איש מיוקר כשרינו והמשרה עלי שכמו
 16. שלמה הוא אשר הוא רב לסופרים ולא ידעו אחוז עיטו // והוד ויקר והמ . . ב לבב ורשמו//
 17. וכבירים לפניו כצעירים צודמו כמו צייד בחרמו
 18. ואימתו עליהם עת תנידם בעת ישאג כמו //אריה// בנהמו
 19. אשר פזר לאביונים בתתו חיות אצלו והם יאכלו בלחמו
 20. לפי שכלו ויהלל איש מיוקר והמשרה עלי ראשו ושכמו
 21. גשמך י . . . העיפים ויקיצו אשרמ . ממקומו
 22. ימלא משאלותיו //צור// וחפצו ותאותיו ויפק את זממו

תרגום

T-S 10J17.13 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J17.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.