טקסט ספרותי: JRL SERIES B 6700

טקסט ספרותי JRL SERIES B 6700

תיאור

Torah and Haftara readings.

JRL SERIES B 6700 1 / 3 leaves, recto

1 / 3 leaves, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 6700 1 / 3 leaves, verso

1 / 3 leaves, verso

JRL SERIES B 6700 2 / 3 leaves, recto

2 / 3 leaves, recto

JRL SERIES B 6700 2 / 3 leaves, verso

2 / 3 leaves, verso

JRL SERIES B 6700 3 / 3 leaves, recto

3 / 3 leaves, recto

JRL SERIES B 6700 3 / 3 leaves, verso

3 / 3 leaves, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 6700: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0